FAQ

dogfamily1

Klik op de bloktekst voor meer info over veelgestelde vragen.

Hoe verloopt een gedragsanalyse?

Een gedragsanalyse bestaat bij Dany Grosemans uit 3 delen, en het verloop ervan ziet er als volgt uit.

1. In eerste instantie moet Dany het dier kunnen observeren. Omdat een dier zich thuis anders gedraagt dan in zijn praktijk, is het soms nodig dat Dany bij de eigenaars aan huis gaat. Omdat katten nog meer dan honden in hun gedrag gestuurd worden door omgevingsfactoren is het bij storend kattengedrag steeds nodig dat Dany op huisbezoek gaat.
Hij observeert het dier en krijgt op die manier inzicht in hun persoonlijkheid en in het probleemgedrag.

2. Om aan de weet te komen waarom het dier dit gedrag vertoont en welke factoren allemaal een rol spelen, gaat Dany heel wat vragen stellen. Daarom dat hij, eens hij een afspraak gemaakt heeft met een klant, al een invulformulier opsturen waarop de klant diverse informatie over zijn huisdier kan noteren.

3. Om te weten welke mogelijkheden er zijn om therapeutisch in te grijpen, gaat Dany een aantal dingen uitproberen. Door de reactie hierop te observeren wordt duidelijk wat kan en wat werkt bij deze hond of kat.

Met al deze gegevens is het dan mogelijk om advies te geven. Dany overloopt samen met de eigenaars de mogelijkheden en adviseert hun wat hij vindt dat zou moeten gebeuren.

Wat moeten eigenaars doen als hun dier probleemgedrag vertoont?

Contacteer Dany. Het best bel je hem op zijn rechtstreeks nummer: 0475 / 97.10.11. Hij zal je wat vragen stellen en hij zal je kunnen antwoorden over de ernst van het gedrag van je dier en de mogelijkheden die er zijn om het gedrag te veranderen.
Wacht niet om op zoek te gaan naar een oplossing. Door te verwachten dat probleemgedrag vanzelf wel weer zal weggaan zorg je er voor dat het een gewoonte wordt en daardoor veel moeilijker, of misschien niet meer op te lossen is.

Hebben mensen direct een oplossing als de gedragsanalyse gemaakt is?

Ja, bij een gedragsanalyse komen mensen aan de weet wat ze moeten/kunnen doen. Maar dat wil misschien niet zeggen dat het gedrag direct opgelost is als de eigenaars bij Dany weg gaan of als hij de deur bij hun achter mij dicht doe.

Maar, het wil wel zeggen dat de eigenaars weten wat zij kunnen verwachten van hun dier. Ze weten dan hoe de oplossing eruit ziet, hoe er moet omgegaan worden met het dier en wat er allemaal zorgt voor een verbetering van het gedrag.

Kan er advies gegeven worden aan de telefoon of per e-mail?

Na meer dan 35 jaar ervaring met het oplossen van probleemgedrag is Dany van mening dat het niet eerlijk is tegenover de eigenaar, maar ook niet tegenover het dier, om oplossingen aan te bieden zonder een grondige gedragsanalyse te maken.  Dit de enige juiste manier is waarmee ik klanten en hun dier een ernstige kans geef om van hun probleemgedrag verlost te geraken.

Zijn er meerdere sessies nodig?

Een gedragsanalyse hoeft niet herhaald te worden. In 80% van de gevallen is dit de enige consultatie die nodig is en weten mensen genoeg om geen storend gedrag meer te hebben. Als mensen nog bijkomende opvolging nodig hebben, dan is dat omdat er bijvoorbeeld een oplossing in fases moet worden uitgewerkt, om te beletten dat de bazen of de hond in hun gewoonte hervallen, om de vooruitgang te controleren, enz..
Deze consultaties zijn kortstondig (sessies van 1 u) en gaan meestal door in Zolder.

Kan het gedrag van ALLE dieren zo bijgestuurd worden dat het niet meer storend is?

Of het gedrag kan opgelost worden hangt van heel veel factoren af.

In de eerste plaats hoe lang het dier het storend gedrag reeds vertoont. Des te langer het gedrag zich reeds voordoet, des te sterker er gewoontevorming is opgetreden en des te moeilijker het gedrag te veranderen is.

Een tweede belangrijke factor is of het gedrag genetisch gestuurd is. Een gedrag kan erfelijk bepaald zijn. Misschien vertonen de ouders en broers of zussen hetzelfde gedrag. In dat geval zijn de mogelijkheden gelimiteerd.

Er is natuurlijk ook de motivatie van de eigenaar. Hoe meer de eigenaar bereid is om zich in te zetten, hoe meer kans op slagen er is.

Uiteindelijk is er ook nog het aspect veiligheid. Als het dier een gedrag vertoont dat gevaarlijk is dan kan dat ervoor zorgen dat er heel snel een gedragsverandering nodig is.

Alhoewel Dany door zijn kennis en jarenlange ervaring de meeste mogelijkheden biedt om het gedrag te veranderen, zijn er toch gedragingen die niet of onvoldoende kunnen opgelost worden.