Coaching

Dank voor je coaching, ik ben heel tevreden met hoe het nu is. Fidel heeft niet meer gegromd, ik push hem ook niet
meer. Het zijn twee schitterende lieve brave en goed genoeg opgevoede honden.