maandag, 12 juli 2004 00:44

Is de dominantietheorie achterhaald?

De dominantietheorie die door heel veel eigenaars, trainers, instructeurs en zelfs dierengedragtherapeuten gehanteerd wordt om probleemgedrag te verklaren en op te lossen, is eigenlijk achterhaald.

Het is een model dat voor het eerst onderzocht werd in 1922.  De onderzoekers Schjelderupp- Ebbe stelden vast dat tussen vreemde kippen die werden samengebracht, zeer heftige gevechten ontstonden. De heftigheid en de veelvuldigheid van deze gevechten nemen echter spoedig weer af en resulteren in een sociale ordening. Eén dier, het zogenaamde a-dier, mag dan alle andere dieren pikken, het b-dier is ondergeschikt aan de alfa, maar mag de rest van de dieren wegpikken. Onder aan de sociale
ladder is er de laagst geplaatste. Die moet wijken voor alle andere dieren. Schjelderupp-Ebbe noemde dit de ‘pikorde’. Die werd later ook wel ‘rangorde’ of ‘dominantiehiërarchie’ genoemd.

Lees hierover meer in dit artikel.

dominantie200