maandag, 12 juli 2004 11:09

Vechtende honden

Mensen die honden hebben, lopen vroeg of laat het risico om een hondengevecht mee te maken of hebben het reeds meegemaakt. Want.... niettegenstaande alle pogingen om honden te kweken die verdraagzaam zijn tegenover elkaar, en niettegenstaande een goede opvoeding en training, kan het toch gebeuren dat honden vechten. Je kan hier moeilijk van ‘gestoord gedrag’ spreken. Op zich is daar niets gestoords aan. Het gaat hier immers over honden, en honden .... die vechten.

Lees meer hierover in dit artikel.

Vechtendehonden200